Om vår garanti

För oss är det viktigt att du som patient känner dig helt trygg innan, under och efter din operation. Man kan skriva avtal, teckna garantier och försäkringar men i slutändan handlar det om kommunikation och förtroende. Förtroende mellan patient och plastikkirurg.

Dr Gribbe har under hela sin karriär varit noggrann med att patienterna ska känna sig välinformerade och sedda före och efter operationen. Det har resulterat i trygga och nöjda patienter där slutkontrollen blir en bekräftelse på det förväntade resultatet.

Säkerhetsgaranti med kapselförsäkring

För att du ska känna dig extra trygg så har vi en säkerhetsgaranti med kapselförsäkring som omfattar följande: Se vår prislista för kostnaden.

Under ett år

Postoperativ blödning - Ruptur

Postoperativ infektion - Tenting

Kostnadsfria återbesök - Symmastia

Asymmetri storleksskillnad - Onormal muskelpåverkan

Asymmetri höjdskillnad - Bottom-out (BO)

Onormal ärrbildning - Töjd ficka

Läckage - Rotation

Under fem år

Kapselkontraktion, hård kapsel