Implantat

Det finns många olika varianter av bröstimplantat och vid tillverkningen kan man variera materialet i implantatet, hur mycket man fyller implantatet, formen på implantatet och skalets ytstruktur.

Geléhallonimplantat i genomskärning.

Olika fyllnadsgrad

Ett implantat kan vara fyllt med mer eller mindre silikon. Ju mer fyllt det är desto mindre faller det ihop. Mentors nyare implantat av modellen "Xtra", Moderate plus Xtra och High profile Xtra är mer fyllda än vanliga Moderate plus och High profile. Dessa Xtra-implantat upplevs därför mer fyllighet i övre polen, ger en rundare form och skapar mindre känsla av droppform.

Även Motiva har mer eller mindre fyllda implantat där Round är mer fylld än Ergonomix. Denna skillnad bidrar till att Ergonomix upplevs som mer naturliga och Round som mindre naturliga och ger i stället mer push-up i naket.

Skillanden på rund och anatomiska implantat.

Implantatets egna form

Man delar in implantat efter form i runda respektive anatomiska, även kallade droppformade implantat.

Inom dessa två huvudgrupper finns många olika former och utseenden.

Naturligt jämfört med onaturligt "fake"

De flesta kvinnor söker ett naturligt resultat när de förstorar brösten. Både Mentors mjukaste runda kohesivitet 1 och Motivas Ergonomix ger just naturliga bröst. Implantaten skiljer sig åt lite i hur de känns när man klämmer på dem och hur de faller ihop i stående men tanken med båda är att ge en naturlig byst.

En vanlig missuppfattning är att runda implantat skulle ge onaturliga bröst, "fake-bröst". Det stämmer inte utan det som avgör är vilket typ av runda implantat man väljer. Många mjuka runda faller ihop fint och ger en naturlig form på brösten medan runda implantat med mer fast fyllning och högre fyllnadsgrad ger mer onaturliga bröst.

Förutsättningarna påverkar givetvis mycket hur slutresultatet blir. Om man till exempel har små, mjuka bröst med lite volym framför allt i underpolen så blir det det ett naturligt resultat med ett par runda implantat utan mycket put såsom låg- eller mellanprofil. Har man mycket egen bröstvävnad med mycket volym i underpolen så går det i princip inte att få ett onaturligt "fake" resultat då den egna bröstvävnaden gör att det blir mer droppformat. Man kan säga att ju mindre egen bröstvävnad man har och ju smalare man är desto tydligare syns implantatens form i slutresultatet.