Implantat

Bredd

Implantat med rund form har samma bredd och höjd då det är implantatets diameter. Man kan variera denna diameter och därmed bredden för att passa olika breda bröstkorgar och för att passa olika kvinnors smak.

Projektion

Man kan också variera hur mycket implantaten sticker ut från bröstkorgen och man säger då att implantaten har olika put, projektion eller profil. Man delar in i låg, mellan, hög och ultrahög profil. Låg profil är plattast och ger en diskret förändring medan ultrahög profil har högst profil och sticker ut mest från bröstkorgen. De vanligaste profilerna är hög profil och mellanprofil. Hög profil betyder alltså inte att implantaten sitter högt upp under hakan utan att de sticker ut högt från bröstkorgen.

Ett runt implantat i silikon

Ett runt implantat. Blir droppformat när det är i kroppen.

Naturligt eller onaturligt

Med runda implantat kan jag skapa både naturliga och onaturliga bröst. Runda implantat fyllda med mjukt silikon och som dessutom är lite mindre fyllda med silikon faller ihop något i upprätt läge. Detta ger en naturlig fyllighet och form upptill med en fin övergång från bröstkorg till bröst. Eftersom implantaten sjunker ihop i upprätt läge blir dessutom underpolen accentuerad och naturlig. Exempel på naturliga, runda implantat är Mentor High Profile Kohesivitet 1 och Motiva Demi eller Full Ergonomix.

Om man i stället väljer runda implantat som är mer fyllda med silikon och som dessutom har ett fastare silikon, blir utseendet på brösten mer onaturligt. Med mer fyllda och fastare runda implantat kan jag skapa mer onaturliga bröst med accentuerad klyfta och dekolletage (fyllighet i överpolen).

Exempel på mer fyllda implantat som ger en något accentuerad fyllighet upptill är Mentor Xtra i antingen den toppigare profilen High Profile Xtra eller den plattare profilen Moderate Plus Xtra.

Exempel på runda fastare och samtidigt också mer fyllda implantat är Motiva Round i antingen den toppiga profilen Full (hög profil) eller den allra toppigaste profilen Corsé (ultrahög profil).

Sammanfattningsvis så kan man säga att det är en myt att runda implantat alltid ger onaturliga bröst. Jag använder framför allt runda implantat för att skapa mjuka naturliga bröst och patienterna blir mycket nöjda. Givetvis spelar förutsättningarna och de egna bröstens utseende stor roll för slutresultatet.