Bröstförstoring Operationen

Vid en bröstförstoring gör man fickor för implantaten oftast under stora bröstmuskeln eller mer sällan framför stora bröstmuskeln. Implantaten läggs in och fickorna sys ihop noggrant.Operationstiden är relativt kort, ca 30 minuter och får inte ske under stress. Det är samtidigt viktigt att den inte tar för lång tid då det ökar risken för komplikationer. Hur lång tid en bröstförstoring tar beror på plastikkirurgens fallenhet och erfarenhet samt på patientens förutsättningar.

Snitt under bröstet

Vid operationen måste fickorna skapas på ett korrekt sätt så att de får rätt placering och passar de implantat som ska läggas in. Bäst insyn och kontroll under operationen har man via ett snitt under bröstet i bröstvecket.

Man kommer genom ett snitt under bröstet smidigt in i fickan för implantatet och under operationen ser man tydligt strukturer såsom muskler, blodkärl och nerver. På så vis blir operationen säker och chansen att resultatet blir lyckat optimeras. Det är viktigt att man syr ihop såret och förankrar bröstvecket mot bröstkorgen på ett noggrant sätt. Detta för att implantaten ska få ett bra stöd så att de inte faller ner nedanför bröstvecket (bottoming out) samt för att minimera risken att såret öppnar sig.

Det kan annars leda till infektion eller att implantatet i värsta fall måste tas ut. Såret sys ihop i flera lager och stygnen försvinner av sig själv genom att de tas upp av kroppen (resorberas).

Snittets längd beror på implantatets mått och ska inte vara onödigt långt. Samtidigt är det viktigt att snittet inte är för kort så att öppningen blir för liten. Det som annars händer är att implantatet skadas när det förs in.

Det kanske inte syns under operationen men om man pressar in implantatet genom en för liten öppning så skadas silikonet. Implantaten har en unik form tack vare de bindningar som finns i det halvfasta geléhallonsilikonet (kohesiva silikonet).

Dessa bindningar kan brytas när implantatet pressas in genom en för liten öppning och implantatets unika form förstörs.Dessutom är min erfarenhet att hudkanterna skadas om snittet görs för kort vilket ger ogynnsam sårläkning och mer synliga ärr. Såret sys ihop i tre lager. Det understa lagret sys med grov nål och tråd och förankrar ärret mot bröstkorgen. Det andra lagret sys med lite finare nål och tråd vilket håller ihop hudkanterna så att det inte blir drag i själva ärret och så att ärret därmed läker så fint som möjligt.

Det tredje och sista lagret sys även det med den lite finare tråden och håller ihop det yttersta i huden så att hudkanterna på var sida om ärret hamnar i exakt samma nivå för finast ärrläkning. Stygnen försvinner av sig själv genom att de tas upp av kroppen.

Ficka för implantaten

Vid operationen görs en ficka, ett utrymme för implantaten. Fickans storlek och mått beror på hur stort implantatet är och vilka mått implantatet har. Implantatets bredd bestämmer hur bred fickan ska vara medan implantatets höjd bestämmer hur hög fickan ska vara.Hur fickan görs är helt avgörande för hur resultatet ska bli. Det är viktigt att den görs tillräckligt stor för implantatet man valt. Samtidigt får fickan inte bli för stor då det kan tex leda till att implantaten åker ut åt sidorna, hamnar för högt upp mot nyckelbenet eller hamnar för nära mitten (symmastia).

Kvinna som kollar på olika varianter av implantat

Placering. Bakom vanligast, men patienten väljer själv.

Oftast skapas fickan bakom stora bröstmuskeln. De flesta kvinnor är tunna i vävnaden upptill på bröstkorgen och implantatet behöver den extra täckning som muskeln ger för att det ska bli en naturlig och harmonisk övergång från bröstkorgen till bröstet. Om man är tunn och smal riskerar man annars att se implantatets kanter och att det blir ojämnheter och veck från implantatet som syns även kallat rippling.

Operationen börjar med att man skär genom huden och därefter vidare genom underhudsfettet ner till stora bröstmuskeln. Man går sedan igenom och in under bröstmuskeln. Fickan skapas i utrymmet mellan muskeln och bröstkorgen. Det är viktigt hur fickan görs och att den inte blir för stor åt något håll. När man skapar fickan bakom muskeln så begränsas den mot mitten av muskelns kant där den fäster mot revben och bröstben.

Muskelkanten blir på så vis ett riktmärke för var man ska avsluta fickan. Det går att trimma muskeln lite för att komma lite närmare mitten men man måste vara mycket försiktig så att man inte skadar muskeln.I vissa fall kan framför muskeln vara att föredra.

Det kan vara om man har tillräckligt med täckande vävnad såsom underhudsfett och egen bröstvävnad upptill på bröstkorgen. Oftast väljer man här något mindre implantat då man har sämre stöd vid placering framför muskeln.

Operationen börjar precis som vid placering bakom muskeln med att man skär genom huden och sedan underhudsfettet ner till stora bröstmuskeln. Man fortsätter sedan i ett plan ovanpå muskeln och fickan skapas i utrymmet mellan muskel och bröstvävnad. Det är viktigt att man har koll på var man är under hela operationen eftersom man inte har några fasta hållpunkter att förhålla sig till. Vid placering bakom muskeln ser man till exempel bröstmuskelns infästning mot bröstkorgen mot mitten.

Vid operation framför muskeln opererar man i ett utrymme utan begränsningar och där man till exempel kan råka fortsätta över på fel sida, för långt ut åt sidan eller för långt upp om man gör fel.

Klyftan

Många kvinnor är måna om att få ett litet eller tajt avstånd mellan brösten medan andra patienter föredrar ett större avstånd. Vid den vanligaste placeringen av implantaten bakom stora bröstmuskeln så är det just var bröstmuskeln sitter fast mot mitten som avgör avståndet mellan implantaten.

Vissa kvinnor har ett nära avstånd mellan musklerna medan andra har ett bredare avstånd. Under operationen går det att påverka detta till viss del. Muskeln kan trimmas en aning mot mitten men inte mycket. Om man skär i muskeln för mycket mot mitten skadar man den permanent. Det vanligaste avståndet mellan musklerna mot mitten och därmed mellan implantaten är ca 1,5 - 2,0 cm, motsvarande ca två fingrars bredd.

Om man tycker att klyftan blivit för bred så går det ofta att med tiden töja bröstmusklerna mot mitten med en bh som trycker från sidorna.

En viss positiv effekt får man också om man stretchar bröstmusklerna.

Vid placering framför stora bröstmuskeln är det operationens utförande som helt avgör hur bred klyftan blir. Man kan under operationen lösa fickorna mer eller mindre mot mitten. Det är viktigt att man under operationen är uppmärksam så att det inte blir för lite stöd mot mitten så att implantaten hamnar för nära varandra. Komplikationen att implantaten hamnar för tätt mot mitten kallas "symmastia" vilket är mycket svårt att rätta till i efterhand.

En annan faktor som påverkar klyftans bredd är den egna bröstvävnaden. Ju mer egen bröstvävnad man har mot mitten desto tätare blir klyftan och vice versa.

Asymmetri

Det är vanligt att brösten har olika storlek och utseende, så kallad asymmetri. Inte sällan är det ena bröstet större än det andra och ibland kan ena bröstet hänga mer.

De flesta kvinnor har en viss asymmetri, men hos många är den så liten att andra eller de själva inte tänker på den.

Dr Gribbe och kvinna under en konsultation för bröstförstoring

Olika storlek på brösten

Om brösten är olika stora kan man lägga in olika stora implantat. Ofta rör det sig då om en skillnad på ca 20-25 ml mellan implantaten. Till exempel 375ml (cc, gram) på ena sidan och 400ml på andra sidan eller 320ml på ena sidan och 340ml på andra sidan. Ibland kan större skillnader på 50ml, 75ml eller mer förekomma.

Ofta använder man implantat av samma profil men olika volym. Implantaten har då samma projektion, put men en aning olika bredd. Det brukar då skilja 2-3 millimeter i bredd samtidigt som det skiljer 25ml i volym.

I ovanliga fall och med uttalad skillnad i volym mellan brösten eller när bröstkorgen står ut olika mycket på höger respektive vänster sida kan man använda olika profil, projektion på implantaten. Exempelvis så kan man då använda hög profil på sidan med lägre bröstkorg och mellanprofil på sidan med högre bröstkorg. Bredden på implantaten kan då vara densamma medan projektionen skiljer ca 1 cm. Exempel på kombinationer kan vara Mentor hög profil 350ml på sidan med låg bröstkorg och Mentor moderate plus (mellanprofil) 275ml på sidan med högre bröstkorg.

Olika häng på brösten

Ibland så hänger brösten olika mycket. Den ena bröstvårtan sitter då lägre på kroppen medan den andra sitter högre.Lösningen blir då ofta bröstlyft på båda sidorna varvid bröstvårtorna höjs upp till samma nivå.

Olika storlek och olika häng på brösten

Om brösten både har olika storlek och hänger olika mycket kan olika lösningar bli aktuella. En vanlig variant är att ena bröstet är större och hänger mer.

Det bästa är då oftast inte olika stora implantat utan att man under operationen lägger in lika stora implantat och att det större bröstet i stället minskas i samband med att lyftet utförs.

På så vis får man bäst symmetri då volymen upptill blir likvärdig och att de egna brösten hänger till sig lika mycket första tiden efter operationen.

Olika höjd på bröstvecken

I vissa fall så är höjden på bröstvecken olika. Man kan då höja ena vecket, sänka det andra vecket eller utföra en kombination av båda.