Implantat

Motiva implantat

Motiva är ett relativt nytt implantatmärke och lanserades 2016.

Märket Motiva har tre fastheter på silikonet. Det mjukaste heter Ergonomix 2 följt av en mjuk variant som heter Ergonomix 1 och slutligen ett fastare som heter Round. Det är lite förvirrande men båda Ergonomix och Round är runda implantat. Motiva tillverkar inte anatomiska implantat.

Ergonomix 1 och 2 är båda mjuka och faller ihop upptill för att ge en droppform och ett naturligt resultat.Ergonomix 2 är ett helt nytt implantat som är mjukast och faller ihop mest vilket därmed ger mest uttalad droppform. Round är fasta och ger fylligare och fastare bröst. Om man önskar ett onaturligt resultat med mycket push-up effekt så är Round ett bra alternativ.

Samtliga fyra projektioner hos Motiva (se nedan) går att få i antingen Ergonomix eller Round.

Projektion

Motivas runda finns i fyra olika projektioner (put, toppighet). Plattast är Mini, därefter kommer Demi som har lite mer projektion följt av Full och slutligen Corsé som har mest projektion. Mini ger således diskretast resultat medan Corsé ger toppigast och mest uttalat resultat. På svenska kan man översätta Mini till låg profil, Demi till mellanprofil, Full till hög profil och Corsé till ultrahög profil. (Corsé uttalas med betoningen på e-et).

Motivas runda i fyra olika projektioner

I tabellen nedan kan du se hur olika bredd i kolumnen till vänster ger olika projektion och volym i de olika grupperna av implantat Mini, Demi, Full och Corsé. Det gör att du kan utgå från en och samma bredd och välja bröst som sticker ut mer eller mindre i profil. Se till exempel på bredden 11,5 vilket är en vanligt använd bredd. På Mini blir volymen 245cc, Demi 300cc, Full 355cc och Corsé 440cc. Således samma bredd med ökande projektion och ökande volym.

I tabellen kan du se hur olika bredd i kolumnen till vänster ger olika projektion och volym

Bredd

I en och samma familj av implantat t ex Full (Hög profil) ökar bredden med ökande volym. Det gör att du kan utgå från en projektion, ett put och sedan välja att få mer eller mindre breda bröst. I tabellen ovan kan du till exempel titta på det gröna fältet och se hur Full 355cc har bredden 11,5, Full 400cc har bredden 12 cm och Full 450cc har bredden 12,5 cm. Här följer även tabeller på Round och Ergonomix 2. Round har samma mått som Ergonomix 1 medan Ergonomix 2 skiljer sig åt.

Info om Motivas implantat Info om Motivas implantat

Motiva Ergonomix 2 går att få tillsammans med Motivas Joy garantier. Läs om Motivas garantiprogram här.