Implantat

Mentor implantat

Företaget Mentor, som i dag ägs av Johnson och Johnson har tillverkat bröstimplantat i över 30 år. Det är det mest använda implantatmärket i världen och har även flest långtidsresultat. Över 200 000 kvinnor med Mentorimplantat finns undersökta i olika vetenskapliga studier.Mentor tillverkar både runda och anatomiska (droppformade) implantat med en stor variation av storlek, fasthet, bredd, projektion och form.

Runda implantat

De runda implantaten är de som används mest. Man kan här välja implantat som ger ett naturligt resultat med mycket underpol eller implantat som ger mer fyllighet i övre polen.

För ca 10 år sedan använde jag framför allt anatomiska implantat men jag har nu övergått till att använda nästan uteslutande runda implantat. Med runda implantat kan jag skapa ett utseendemässigt lika naturligt resultat som med anatomiska implantat.De runda implantaten är mjukare än de anatomiska och ger en mer naturlig känsla när man känner på brösten. Mjukheten hos de runda implantaten gör det också möjligt att pusha upp brösten med bh, vilket i princip inte är möjligt med anatomiska implantat.

Dessutom är runda implantaten säkrare än anatomiska, då man slipper risken med rotation och ALCL.

Fasthet

Märket Mentor har i sina runda implantat två fastheter på silikon; kohesivitet 1 och kohesivitet 2. Kohesivitet 1 är mjukare och kohesivitet 2 som lite fastare. Skillnaden är mycket liten och ofta inte relevant i praktiken.Tanken med kohesivitet 1, som är vanligast, är att det ska kännas mjukt och naturligt samt ge en naturlig form. I Mentors anatomiska implantat är silikonet fastare av typen kohesivitet 3 för att bibehålla en för implantatet unik form.

Projektion

Mentors runda implantat finns i fem olika projektioner (put, toppighet). Plattast är Moderate plus. Därefter kommer Moderate plus Xtra som har lite mer projektion följt av High Profile, High Profile Xtra och slutligen Ultra High Profile som har mest projektion. I bilden nedan ser du hur implantat med samma bredd cirka 12 cm ökar i volym med ökande projektion.

Det gör att du kan utgå från en och samma bredd och välja bröst som sticker ut mer eller mindre i profil.

Mentors runda implantat i fem olika projektioner

Bredd

I en och samma familj av implantat t ex High Profile (Hög profil) ökar bredden med ökande volym. Det gör att du kan utgå från en projektion, ett put och sedan välja att få mer eller mindre breda bröst.I tabellerna nedan kan du se hur bredden ökar med ökande volym i respektive familj "Moderate plus, M+" respektive "High profile, HP". Till exempel så har HP 350cc 11,7cm bredd, 400cc 12,2 cm bredd och 450cc 12,8 cm bredd.

Bredd på Mentorimplantat

Fyllnadsgrad

Implantaten Moderate Plus Xtra och High Profile Xtra är mer fyllda än övriga implantat. Silikongelen är densamma så de känns fortfarande mjuka.Den ökade fyllnadsgraden gör i stället att implantaten hålls mer utspända och får en accentuerad volym upptill i klyftan och dekolletaget.

Fyllnadsgrad på Mentorimplantat

Anatomiska implantat

De anatomiska implantaten går att variera avseende bredd, höjd och projektion. De är fastare i konsistensen och ändrar inte form och utseende med kroppens rörelser.Tanken med de anatomiska implantaten är att de ska ge bröst som ser mycket naturliga ut.

Anatomiska implantat från Mentor