Bröstförstoring Komplikationer

Kapselkontraktion

Den vanligaste komplikationen är att kapseln runt implantatet drar ihop sig och blir stram och hård. Bakgrunden är att när ett främmande material läggs in i kroppen, till exempel ett bröstimplantat, så bildar kroppen en ärrvävnad runt materialet. Det blir som en hinna, ett hölje, även kallat en kapsel runt hela implantatet. Denna hinna blir normalt mjuk och tunn och man märker den inte. Bröstet känns då mjukt och naturligt precis som implantatet. I ovanliga fall, knappt 1 % blir dock kapseln tjock och hård, varvid implantatet känns stramare och fastare när man känner på bröstet. Bröstet kan även ömma eller göra ont.

Det finns många olika varianter på detta. Normalt blir kapseln som sagt mjuk. Ibland blir den lite fastare, lite förtjockad och i mycket ovanliga fall så blir den hård och kraftigt förtjockad.Det är inte farligt att kapseln blir stram, förtjockad eller hård. Det kan dock som beskrivits ovan vara besvärande och det är patientens besvär som styr om hon väljer operation eller ej. Det är patienten som avgör om hon vill bli opererad. Således brukar inte en förtjockad kapsel opereras om den inte ger besvär. För att man ska gå vidare med en operation så brukar besvären först ha funnits i flera månader.

Operationen innebär att kapseln delas, klyvs så att det blir mer utrymme för implantatet. Ibland tas även hela eller delar av kapseln bort. Efter operationen så är bröstet mjukt igen och besvär i form av smärtor är borta. Operationen sker i narkos och man kan gå hem samma dag.

Känselstörningar

Precis som vid andra operationer händer det att känseln i brösten ändras temporärt efter en bröstoperation. Ofta är det huden kring ärren som påverkas men även huden längre upp och vårtgårdarna, bröstvårtorna kan drabbas. Man kan få nedsatt känsel och i vissa fall ökad känsel. Oftast så kommer känseln tillbaka efter cirka 3-12 månader men i ovanliga fall så kan känselnedsättningar bli permanenta.

Det är bra att vidröra, beröra, stryka på brösthuden efter operationen. Det minskar risken för känselstörningar.