Bröstlyft Operationen

Vid ett bröstlyft tas överskottshud och ibland även bröstvävnad bort för att höja upp brösten och bröstvårtorna på kroppen och för att få en stramare och tajtare känsla på brösten. Operationen kan ske på olika sätt beroende på hur mycket hud som ska tas bort och beroende på var hudöverskottet sitter.

Bröstlyft med ankarärr

Den vanligaste typen av bröstlyft är den där man framför allt tar bort hud från bröstens undersidor ovanför bröstvecken. Samtidigt höjer man upp bröstvårtornas position genom att förflytta dem uppåt mot övre, mittersta delen av bröstet. Ärren efter operationen blir runt vårtgården, från vårtgården ned till bröstvecket och i bröstvecket.

Man har med denna operation möjlighet att ta bort stora mängder hud och även vid behov bröstvävnad.

Dessutom så kan bröstvårtan förflyttas upp på bröstet mer eller mindre och avståndet mellan vårtgård och bröstveck kan ökas så att man får en större underpol.

Bröstlyft med ärr runt vårtgården och ner till bröstvecket

Ibland så är överskottet av hud framför allt lokaliserat mitt på bröstet ovan bröstvecket. Man kan då undvika ärr i bröstvecket och endast ta bort hud runt och nedanför vårtgården.

Tekniken innebär begränsningar genom att överskottshud mot mitten av bröstkorgen och ut mot sidorna inte kan tas bort.

Bröstlyft med ärr runt vårtgården

Om överskottet av hud mest är mitt på brösten runt vårtgården så kan man göra ett lyft med ärr endast runt vårtgården.Det förutsätter att avståndet från vårtgården till bröstvecket är tillräckligt långt då man inte kan öka avståndet under operationen. Bara små mängder hud kan tas bort med denna teknik.

Patientrum på kliniken